Skyggearbejde

Skygger er alt det du ikke vil eller kan se om dig selv. Alt det vi har inden i os bevidst eller ubevidst og som vi for alt i verden forsøger at skjule.

Skygger bliver skabt gennem oplevelser, hvor vi få en bestemt handling til at betyde noget om os selv. Mønstre bliver altid skabt i en god sags tjeneste, det kan være at det ikke var tilladt at være vred i din opvækstfamilie, hvorfor vrede er blevet et problem i dit voksenliv. Eller kreativitet, at synge, grine højt eller noget helt andet, som du er blevet bremset i og nu ikke har naturlig adgang til.

Skyggearbejde går ud på, at udvikle dit personlige råderum ved at undersøge og udfordre det du ikke tør være, ikke må/vil være og det du ikke ved, at du er.

Det der definerer dig som menneske, din personlighed, er ikke en statisk størrelse. Den kan du udvikle, smidiggøre eller ændre gennem skygge-træning.

Skyggearbejdet tager primært udgangspunkt i egenskaber du enten har i rigelig grad eller slet ikke tillader dig selv at have adgang til.

– Og tit er det sådan, at det du for alt i verden ikke vil blive opfattet som, ofte er det andre tænker om dig, vi er ofte ”opdaget” af vores omgivelser. Hvor ubehageligt det end må lyde. Det vil sige, at det er spildte kræfter der bliver brugt på, at forsøge at være noget andet, end det vi i virkeligheden er.

Filosofien bag skyggearbejdet er, at vi kan blive hele mennesker ved at tage alle egenskaber til os, både det mindre flatterende og alt det smukke. Nuancere vores personlighed. Ikke sjældent er det de smukke egenskaber, som vi ikke tillader os selv at have adgang til. Vi holder os selv nede, ubevidst, og nogle gange i selvbeskyttelse. Coaching hjælper os til at rumme vores lys og vores mørke lige ubesværet og lærer os trygt bevæge os i mellem disse poler.

Det hjælper dig med at forstå dit liv og du kan bruge skyggearbejdet til at udforske og udvikle dit potentiale.

Skyggearbejde handler om, at give dig adgang til den mest autentiske og bedste udgave af dig. Så du ikke behøver at over-/underspille dig selv eller at opgiver at tage ansvar for dig selv.

Du vil lære dig selv bedre at kende, og forstår hvorfor du har bremset dig selv eller hæmmet din udfoldelse indtil nu, eller hvorfor du til tider fylder eller føler dig for meget af noget. Det er i den erkendelse, som udviklingen ligger, når du skal ændre gamle trygge vaner og mønstre.

Du vil opnå mere indre fred og større fokusering på det der er væsentligt for dig og du vil som sidegevinst blive mere rummelig over for dine omgivelser. Du kommer til at leve et mere autentisk liv i harmoni med dit indre.